Lesaanbod, locaties en prijzen

voorwaarden en privacy beleid

 

 

Lestijden en Locaties

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ochtend

Yoga

Seniorenyoga

 

 

Locatie

Jamie´s Dance Corner,

Jul. v. Stolbergln. 1, Rozenburg

Jamie´s Dance Corner,

Jul. v. Stolbergln. 1, Rozenburg

 

 

Tijden

10.00 - 11.30 uur

9:45 – 10:45 uur

 

 

Middag

 

 

Yoga 50+

Locatie

 

 

Libertatis Primitiae

Geuzenstraat 14 Brielle

Tijden

 

 

13:00 – 14:00 uur

Avond

Yoga

Yoga

 

Locatie

MFC de Rozenburcht,

Zuidzijde 35,  Rozenburg

MFC de Rozenburcht,

Zuidzijde 35,  Rozenburg

 

 

Tijden

19:30 – 21:00 uur

19:30  - 21:00 uur

 

 

 

 

Prijzen:

 

Yogalessenserie (12x)                                              € 108,-

Losse yogales                                                               12,-

 

Seniorenyogalessenserie (12x)                                 96,-

Losse seniorenyogales                                                10,-

 

Yoga 50+ Brielle, serie (10x)                                      90,-

 

Cursus Pijnverlichting, 10 bijeenkomsten               80,-

 

Meditatiebijeenkomst (groep), per keer               12,-

 

Privé yogales                                                               40,-

Privé zwangerschapsyogales                                   40,-

Privé meditatie les                                                      40,-

Privé Creatieve Coaching Sessie                            40,-

 

Zwangerschapsyogacursus (4x)                              80,-

(bij ten minste 3 deelneemsters)

 

Reikibehandeling                                                       40,-

Reiki 1 cursus                                                             € 180,-

Reiki 2 cursus                                                             € 230,-

Reiki Master opleiding                                            € 900,-

 

Workshop Oceandrum maken                                80,-

Kant-en-klare Oceandrum op maat                      80,-

Creatieve Coaching Workshop (groep), p.p.      20,- 

 

 

Voorwaarden:

 

 

Adressen locaties yogalessen:

 

1.         Jamie´s Dance Corner, Juliana van Stolberglaan 1, Rozenburg

            jamies dance corner

 

 

2.         MFC de Rozenburcht, Zuidzijde 35, Rozenburg

            MFC Rozenburg (De Rozenburcht) - Rotterdam Architectuurprijs

 

 

3.         zaal Libertatis Primitiae, Geuzenstraat 14, Brielle

            cid:image009.jpg@01D65C46.A362DE00

 

 

 

Privacybeleid:

 

Inner Silence, gevestigd aan Zuidhoek 13, 3181 JG Rozenburg (ZH), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.innersilenceyoga.nl Zuidhoek 13, 3181 JG Rozenburg (ZH) 0181219310

J.A. van den Boogaard-Kooij is de Functionaris Gegevensbescherming van Inner Silence. Zij is te bereiken via info@innersilenceyoga.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inner Silence verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@innersilenceyoga.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inner Silence verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Inner Silence verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inner Silence neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inner Silence) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inner Silence bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

We bewaren uw persoonsgegevens zolang u gebruik maakt van de diensten van Inner Silence of, indien u niet (meer) gebruik maakt van de diensten van Inner Silence, zolang u de nieuwsbrief van Inner Silence wilt blijven ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inner Silence verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inner Silence gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inner Silence en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@innersilenceyoga.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Inner Silence wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inner Silence neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innersilenceyoga.nl